BRC KWALITEITSSYSTEEM

Bij VAMO B.V. werken we volgens de BRC kwaliteitsnorm. BRC staat voor British Retail Consortium. De BRC norm beschrijft de hygiëne- en voedselveiligheidseisen voor de voedselverwerkende bedrijven om een kwalitatief goed en veilig product te kunnen garanderen. Jaarlijks worden de benoemde eisen door een onafhankelijke certificerende instantie getoetst aan de bedrijfssituatie om te bepalen of de bedrijfssituatie voldoet aan de steeds strenger wordende norm. Ons actuele BRC-certificaat kunt u hier downloaden.

BRC-CERTIFICAAT

RISKPLAZA AUDIT+

Voedingsmiddelenbedrijven zijn verantwoordelijk voor de producten die zij inkopen en op de markt brengen. Uiteraard moet van deze producten de voedselveiligheid geborgd zijn. Daarbij mag een afnemer echter niet alleen vertrouwen op het voedselveiligheidscertificaat van zijn leverancier.Om deze borging van voedselveiligheid van ingrediënten zoveel mogelijk werk uit handen te nemen, is het Riskplaza-audit+-systeem ontwikkeld. Is de borging in orde, dan wordt het bedrijf opgenomen in de lijst met Riskplaza-audit+-bedrijven en ontvangt het bedrijf een certificaat.

Bij een Riskplaza-audit+ voert een certificerende instelling (CI) bij een deelnemend bedrijf een aanvullende audit uit bovenop het al aanwezige voedselveiligheidscertificaat (BRC). Deze aanvullende Riskplaza-audit+ is gericht op de borging van de voedselveiligheid van ingrediënten. Tijdens de audit moet een bedrijf kunnen aantonen dat de mogelijke gevaren van ingrediënten zijn beheerst. De mogelijke gevaren en de beheersmaatregelen die CI’s bij de Riskplaza-audit+ toetsen, vindt u in Riskplaza.
Leveranciers kunnen de beheersing van de in Riskplaza opgenomen gevaren van ingrediënten vanaf 2008 laten toetsen door certificerende instellingen. Is de borging in orde, dan wordt het bedrijf opgenomen in de lijst met Riskplaza-audit+-bedrijven.

RISKPLAZA AUDIT+ VERKLARING

BIOLOGISCHE PRODUCTEN

VAMO B.V. heeft ook enkele biologische producten in haar assortiment. Om biologische producten te kunnen produceren en te kunnen verhandelen is een BIO certificaat vanuit de wetgeving vereist.
Skal Biocontrole zorgt ervoor dat biologische producten ook daadwerkelijk aan de biologische wetgeving voldoen. Skal is een onafhankelijke organisatie voor het toezicht op de biologische productie in Nederland. De biologische productie is in Nederland de laatste jaren flink toegenomen. Momenteel staan ruim 1600 biologische boeren en meer dan 1700 levensmiddelenfabricanten onder toezicht van Skal. Biologische producten zijn te herkennen aan het biologische keurmerk.
Hieronder kunt u ons Skal certificaat downloaden.

BIO-CERTIFICAAT